องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
วีดีโอ
1.วิดีทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯ 
และโครงการรับพรมงคลสมรสนานา
ศาสนาเพื่อสันติภาพ
  2.สรุปงานฉลองรับพรฯ ปี 2012-2013 (7 ครั้ง)    3.วิดีทัศน์รายการครอบครัวเดียวกัน
รายงานการจัดงานรับพรมงคลสมรส
ณ หาดใหญ่
   
4.วิดีทัศน์แนะนำการรับพรมงคลสมรส
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพฉบับสั้น
ภาษาอังกฤษ

  5.ข่าวช่อง 7นำเสนอ AEC อัตลักษณ์อาเซียนนำประชาคมเข้มแข็ง

  6.ประชาสัมพันธ์เตรียมงานรับพรมงคล- สมรสนานาศาสนา ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในรายการพิราบคาบข่าว
   
7.Blessing Sultan Kudarat 

  8.สรุปงานรับพรมงคลสมรส อ.หาดใหญ่


  9.สรุปงานรับพรนานาศาสนา 8 ครั้ง
(2012-2013)

   
10.โครงการรณรงค์ครอบครัวคือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

  11.งานฉลองรับพรฯ จ.เชียงใหม่


  การสัมนา2วันครอบครัวรับพรนานา ศาสนาเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 2
       
โครงการครอบครัวคือโรงเรียนแห่ง ความรัก ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร        
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา